Od 2.2. do 9.3. probíhají Krajské týdny pro neziskový sektor, zkratkou TÝNES.

Pořádají je Liberecký kraj, Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje a Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje.

Připraveny jsou přednášky, výstava, představení práce neziskovek, prázdninové dílny pro děti, divadelní představení, taneční dílna, dny pro dobrovolnictví, koncert nejen pro dobrovolníky a mnoho dalších aktivit. 

V pondělí 6. 3. 2023 v čase od 10:00 do 13:00 v Krajské vědecké knihovně Liberec se můžete dozvědět o životech a potřebách lidí s těžkou vadou zraku. Představí se Vám nejen organizace, které s danými osobami pracují, ale také přímo slabozrací i nevidomí, kteří na svých příbězích popíší, jak vypadá jejich běžný život a kdy potřebují pomoc další osoby. Přednášejícími organizacemi budou: TyfloCentrum Liberec, o. p s., Tyfloservis, o. p. s. - krajské středisko Liberec SONS - odbočka Liberec.

Pozvánka ve formátu PDF

2023 pozvanka tynes nahled