Doporučujeme shlédnutí dvou částí záznamu z akce TÝNES - Týdny pro neziskový sektor.

V celodenním tématu Život osob s těžkou vadou zraku se představili nejen organizace, které s těmito osobami pracují, ale také přímo slabozrací i nevidomí, kteří na svých příbězích popsali, jak vypadá jejich běžný život a kdy potřebují pomoc další osoby.

Přednášejícími organizacemi byly: TyfloCentrum Liberec, o. p. s., Tyfloservis, o. p. s. – krajské středisko Liberec, SONS – odbočka Liberec a Speciálně-pedagogické centrum Liberec.