Na primární úrovni se na prevenci kriminality ve městě Liberci podílí celá řada subjektů včetně městské policie. V případě městské policie se jedná především o přednáškovou a osvětovou činnost, zvyšování právního vědomí a osvojování si bezpečného chování.

Cílovou skupinou jsou ti ohroženější z nás - děti, mládež a senioři. Přednášková činnost zahrnuje různá témata.

K nám pracovnice Městské policie Liberec zavítaly s poutavou a v dnešní době velmi aktuální přednáškou na téma phishing, tedy techniky získávání citlivých údajů používané v elektronické komunikaci. Zazněly praktické rady, na co si dát pozor, jak poznat podvodné zprávy, kam se obrátit v případě podezření na phishing. V druhé části nás pak strážnice seznámily s mapou kriminality na území města Liberec.

Děkujeme za zajímavou a velmi užitečnou přednášku.