Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů.

Knihovna vychází vstříc klientům TyfloCentra a každé pololetí ze svých zdrojů poskytuje asi 50 zvukových knih, které jsou k dispozici k zapůjčení. Pomáháme společně usnadnit lidem se zrakovým postižením přístup k poslechu knih čtených lidským hlasem.

Půjčování bodových i zvukových knih osobně i poštou je pro uživatele knihovny zdarma. Aby se nevidomý či těžce zrakově postižený člověk mohl stát přímým uživatelem služeb KTN stačí vyplnění čtenářské přihlášky (k dispozici v sekci Ke stažení) a její potvrzení buď očním lékařem nebo zasláním kopie průkazu ZTP/P. Po přihlášení má možnost přístupu i do Digitální části knihovny, kde si může vypůjčení díla zajistit stažením prostřednictvím internetu. 

Knihovna a tiskárna poskytuje širokou škálu služeb, více na webu KTN.