Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých je spolek sdružující osoby s těžkým zrakovým hendikepem a zároveň organizace poskytující širokou škálu nezbytných služeb této cílové skupině.


Spolu s námi zřízenými obecně prospěšnými společnostmi – Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry – poskytujeme skutečně kompletní škálu služeb pro osoby se zrakovým hendikepem dostupných pro všechny, kteří je potřebují.

Služby:

  • sociálně aktivizační služby pro těžce zrakově postižené osoby (organizace aktivit, svépomocných skupin, aktivizačních klubů),
  • základní poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení i o poskytovatelích služeb zrakově postiženým osobám,
  • technické poradenství při výběru pomůcek včetně nácviku obsluhy takových zařízení,
  • odborné sociálně právní a pracovně právní poradenství,
  • vydávání časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitální formě,
  • provozování digitální knihovny zpřístupňující texty zrakově hendikepovaným osobám,
  • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.),
  • výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům,
  • odstraňování architektonických a informačních bariér.

Další informace na webu SONS ČR.