Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené v Libereci je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům, všem pedagogickým pracovníkům i dalším odborníkům, kteří s nimi pracují.

 

Naše spolupráce se odehrává v oblasti elektronických kompenzačních pomůcek, kdy se snažíme vybavit žáky druhého stupně základní školní docházky vybavit elektronickými kompenzačními pomůckami tak, aby co nejplynuleji zvládli přípravu a přijímací pohovory a následné studium. 

Konzultujeme praktické využití elektronických pomůcek při výuce a hledáme řešení i alternativy pro úspěch žáka a spokojenost rodičů i učitelů.

Více informací o SPC pro zrakově postižené v Liberci na webu SPC.