Děkujeme...

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim podporovatelům a sponzorům.
Příspěvky a dary nám umožňují poskytovat pomoc a podporu lidem se zrakovým postižením, mají velký vliv na jejich životy a pomáhají nám pokračovat v naší důležité práci.

Pokud i vy cítíte, že byste chtěli přispět a pomoci nám, můžete se zapojit jako dobrovolník, šířit povědomí o naší organizaci, nabídnout své dovednosti a zkušenosti, nebo nám pomoci s propagací našich projektů. 

Společně můžeme změnit svět k lepšímu. Děkujeme Vám za Vaši podporu a zapojení!

Děkujeme za podporu v roce 2024

TyfloCentrum Liberec, o.p.s. bylo podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje a z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2024.

Děkujeme za podporu v roce 2023

Děkujeme za podporu v roce 2022

Děkujeme za podporu v roce 2021

Děkujeme za podporu v roce 2020