Nabízíme informace o průvodcovské a předčitatelské službě. Ve zkratce se jedná o doprovody zrakově handicapované osoby osobou zcela vidoucí, a to například k lékaři, po úřadech, do obchodů atp.

V rámci předčitatelské služby jde zejména o třídění listin, předčítání knih atp.

Služba PPS je zpoplatněna, informace o výši úhrad podává aktuální ceník.