Představujeme vám sociálně aktivizační službu. Tato služba patří zrakově handicapovaným, kteří se mají chuť navzájem setkávat a trávit aktivně volný čas.

V zajišťovaných aktivitách můžete sportovat, vzdělávat se, rukodělně tvořit, jezdit na zajímavé exkurze či besedovat. Vždy v doprovodu proškolených vidoucích pracovníků.

Více informací naleznete ve videu.