Představujeme vám službu sociální rehabilitace. Pod tímto pojmem se v našem TyfloCentru rozumí poradenství s výběrem elektronických kompenzačních pomůcek (například počítače a telefony s hlasovým výstupem).

Součástí služby jsou i lekce v ovládání speciálních softwarů a jejich praktické použití v běžném životě (čtení a odesílání e-mailů, pohyb na e-shopech, obsluha elektronického bankovnictví, formátování dokumentů aj.).

Ve službě je zahrnut také nácvik jemné motoriky a sebeobsluhy - tedy aktivity zaměřené například na přípravu surovin k vaření či pečení, zašívání atp.

Více informací naleznete ve videu.